بیجاده
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398 - ساعت 08:54
  • تاریخ انتشار : 24 شهریور 1393
  • چیستان های جالب شماره یک

    چیستان های جالب شماره یک

      1- من سرخ رنگم. گرد و قشنگم. اهل فرنگم.   2- آن چیست که نه دست دارد و نه پا. در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟   3- آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟   4- آن کدام دو برادرند که در زیر یک […]

    کانال تلگرام ما