بیجاده
امروز : دوشنبه 10 بهمن 1401 - ساعت 00:49
  • تاریخ انتشار : 2 مهر 1393
  • آیا شوهر شما بدبین است؟

    آیا شوهر شما بدبین است؟

    هر مردی که بدین بیمارى خانمان سوز مبتلا شد زندگى را به خودش و خانواده‏اش تلخ می کند. ایراد و بهانه ‏جویى می کند.نسبت‏به اعمال وحرکات همسرش به نظر بدبینى نگاه می کند و مانند سایه او را تعقیب ‏می نماید.چون سوءظن دارد ، از در و دیوار شاهد و قرینه پیدا می کند.   […]

    کانال تلگرام ما