بیجاده
امروز : دوشنبه 17 بهمن 1401 - ساعت 12:19
  • تاریخ انتشار : 7 آبان 1393
  • چگونه خبر بد را به طرف مقابل بگوئیم!!؟ طنز

    چگونه خبر بد را به طرف مقابل بگوئیم!!؟ طنز

    راهروی بیمارستان – مردی جوان جلوی اتاق عمل در راهروی بیمارستان ایستاده، نگران و مضطرب.   چند لحظه بعد در اتاق باز و دکتر جراح با لباس سبز رنگ از آن خارج میشود. مرد نفسش را در سینه حبس میکند. دکتر به سمت او میرود. مرد با چهره ای آشفته به او نگاه میکند…   […]

    کانال تلگرام ما