بیجاده
امروز : دوشنبه 10 بهمن 1401 - ساعت 01:01
  • تاریخ انتشار : 29 مرداد 1393
  • اسکل چیست؟ یا کیست؟ + خانواده اسکل

    اسکل چیست؟ یا کیست؟ + خانواده اسکل

    پافین (Puffin) یا همان پرنده صخره ها پرنده ای است که بخاطر قیافه مضحکش آن را در ایران با اسم اسکل می شناسند و برای همین به هر کسی که بیشعوره میگن اسکل. اما هیچکدام از این موارد پایه علمی نداشته و تنها جنبه طنز دارد. این هم پرنده اسکل قیافه اش را نگاه کنید؛ […]

    کانال تلگرام ما